Poděkování

Panu Tučkovi
Děkujeme panu Tučkovi za sponzorský dar na didaktické pomůcky pro děti v MŠ. 
Paní Brokešové
Děkujeme paní Brokešové za zprostředkování nábytku do kanceláře a kabinetu v MŠ.
Paní Kubalové
Paní Kubalové za sponzorský dar.
Panu Lossovi
Panu Lossovi za opravu koloběžek pro děti.
Paní Viedemannové
Za sladkosti do balíčků.
1 2 3

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu