Vítáme Vás u nás v mateřské škole

Naše mateřská škola je na vesnici v hezkém prostředí, obklopena zelení, lesy a hezky upravenou zahradou. Máme jednu třídu s denním provozem pro děti od 2 – 7 let. Všichni zaměstnanci mateřské školy se snaží vytvářet pro děti atmosféru bezpečí, radosti a pohody.

Díky heterogenní (smíšené) třídě se dítě silněji rozvíjí a učí se nenásilnou formou vlastnostem jako je – tolerance jeden k druhému, soucit, obětavost a pomoc druhým. Pro lepší vytvoření vztahů nejen mezi dětmi, ale i rodiči, pořádáme společné akce, návštěvy divadel v MŠ, výlety do okolí atd.

Uvědomujeme si, že ve smíšené třídě není vždy velký prostor pro činnosti nejstarších dětí, proto pracujeme s předškoláky i individuálně. Činnosti nabízíme také po obědě (po poledním odpočinku), kde si děti rozvíjejí a osvojují potřebné dovednosti nejen pro školu, ale i pro život.

V „Povídálkovi“ se zaměřujeme např. na rozvoj zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriku, zrakovou a sluchovou percepci, rozvoj řeči, individuální procvičování hlásek. Na „Přípravě budoucích prvňáčků“ zařazujeme činnosti na logické myšlení, předmatematickou gramotnost. V „Hrátkách s angličtinou“ se děti seznamují s anglickým jazykem  - povídají si s obrázky, učí říkanky.

Vzhledem poloze naší „školky“ mají děti možnost při pobytu venku využít louky, lesy, krásnou cestu kolem rybníka, pozorovat přírodu, a tak nenásilnou formou přírodu poznávat, chránit a pomáhat ji.

Školní zahrada je velká, prostorná a vybavená krásnými průlezkami, houpačkami, pískovištěm, travnaté i betonové plochy pro míčové i ostatní hry. Děti mají možnost si na „dopravním hřišti“ zkusit jízdu na odstrkovadlech a koloběžkách. V létě máme možnost se otužovat.

Pořádáme společné akce s rodiči, při níž i rodiče mají možnost lépe nás poznat a my zase rodiče. To přispívá k lepší atmosféře a spolupráci s rodiči. Mezi tyto akce patří např. vánoční posezení u stromečku, oslava ke Dni matek, oslava Dne dětí, výlety, návštěvy divadel.

Pro rodiče pořádáme informační dny a schůzky, na kterých si povídáme nejen o jejich dětech, ale společně se snažíme najít společné kroky při řešení nějakého problému.

Naše „školka“ je spojena se základní školou a úzce s ní spolupracuje. Pořádáme společné akce („Zpívání na schodech“, „Těšíme se do školy“, „Zahradní slavnost“ – kde se loučíme s předškoláky a školáky).

Budoucí prvňáčci mají možnost lépe poznat prostředí, kam po prázdninách půjdou. Prázdniny si můžou užít v klidu a už se jen těšit do školy, kterou už znají.

  

Záměr naší MŠ:

 • vést děti k samostatnosti, rozvíjet a podporovat jejich myšlení, prožívání a sebejistot
 • učit děti přijímat změny a přizpůsobit se jim / být tolerantní, schopné uplatnit se a
 • prosadit své názory/
 • respektovat individuální zvláštnosti dítěte
 • během celého dne vycházet z potřeb dítěte a dbát na jeho rozvoj získaný formou hry a prožitků
 • snažit se, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně a bezpečně

Něco o nás:

S námi si hraje paní učitelka Jarmila Hejnová, Michala Čádová, Nikol Dubová, která pomáhá i našemu kamarádovi. Uvaří nám paní kuchařka Jana Dvořáková, které pomáhá Monika Kronichová. O čistotu se stará paní uklizečka Jaroslava Mrkvičková.

U vchodu každého přivítá krteček, s kterým budeme hrát, cestovat a mnoho nových věcí poznávat. Každý den si pro nás připraví úkoly a s kamarády se budeme snažit je splnit.  Maminka i tatínek si mohou na nástěnce přečíst, co nás celý týden čeká, o čem si budeme povídat. A když budou rodiče hodně zvědaví, mohou si přijít s námi a s krtečkem pohrát. Dveře jsou otevřené.

Při příchodu se přivítám s paní učitelkou a dětmi. Dám si skleničku do stojánku se svojí značkou. Naliji si čaj nebo džus, vodu, abych se mohl během dne napít. Pijeme během dne několikrát, protože pít se musí. (Když je venku velké teplo, máme připravený nápoj v uzavřeném kontejneru s výpustným ventilem.)

Potom si vyberu, kde si budu s kamarády hrát. U stolečku didaktickou hru, kreslení, prohlížení knih nebo si povídám a vyrábím s paní učitelkou. V herně si hrajeme s kostkami a auty, v kuchyňce s panenkami, se zvířátky, v obchodě atd.

Zvoneček nás upozorní, že je čas dohrávat a uklízet hračky. Nesmíme zapomenout, že každá hračka má své místo. Aby nám práce šla hezky od ruky, zazpíváme si písničku „Ten, kdo je náš kamarád“. Po úklidu se jdeme napít a další písnička, „Děti, děti, pojďte sem“, nás svolá do kroužku. V ranním kruhu si povíme, jaký máme den a o čem si budeme povídat. Každé pondělí si vyprávíme zážitky z  víkendu. Pro radost si zpíváme písničky na přání nebo se učíme novou písničku. Všechny texty jsou založeny v našem „Zpěvníčku“ Potom se rozdělíme na dvě skupiny – na mladší a starší. Starší kamarádi odcházejí na tělocvičnu, kde si zacvičí a povídají si o něčem zajímavém. Mladší děti si zacvičí v herně.  Potom na nás čekají úkoly od krtečka. Každý kamarád si vybere, jaký si přeje plnit. A věřte, někdy jsou hodně těžké. Po splnění si povíme, co se nám podařilo. Pak si jdu umýt ruce a už máme svačinu. Sám si ji připravím na talířek a odnesu ke stolečku. Nápoj si naliji z  konvičky. Když mám ještě hlad nebo chuť, jdu si přidat. Po svačině se jdu vyčůrat, umýt a připravit na vycházku. Až se všichni sejdeme na plácku, tak hurá do přírody, kde si hrajeme různé pohybové hry, stavíme z přírodnin, pozorujeme přírodu. (Když je venku velké teplo, tak si užíváme na naší školní zahradě. K dispozici máme nápoj v uzavřeném kontejneru s výpustným ventilem, abychom se mohli kdykoliv napít.) Po návratu z  vycházky na nás čeká oběd. Nezapomenu zajít do umývárny, umýt si ruce. V jídelně si vezmu nádobí, posadím se a počkám na polévku. Až ji sním, jdu si pro druhý oběd k okénku. Samozřejmě si mohu jít zase přidat.

Po obědě si jdu vyčistit zuby, vyčůrat a zase umýt. Potom jdu domů nebo odpočívat na ložnici. Když přijdu na ložnici, převléknu se do pyžama. Pak na nás čeká pohádka, kterou nám přečte nebo vypráví paní učitelka. Po pohádce „kouzelné pohlazení“ a dobrou noc. „Motýlci“ po odpočívání odcházejí na přípravu pro předškoláky, kde na ně čekají různé činnosti, které je připraví nejen do školy, ale i pro život. V pondělí mají možnost se seznámit s anglickým jazykem, kde si povídají s obrázky, učí říkanky. V úterý a ve středu každý lichý týden je “Příprava pro budoucí prvňáčky” a “Povídálek”, kde si procvičují vše, co mají umět a znát než půjdou do školy. Po vyspinkání Berušek (menší děti), odcházíme všichni do jídelny, kde je pro nás připravena svačinka. Než pro mě přijdou rodiče, hraji si v herně nebo u stolečku. Mám možnost se vyzkoušet činnosti, které pro nás dopoledne připravil Krteček.

Co na nás každý den čeká:

   6.00 – 8.15

Příchod dětí, volné hry a nabízené činnosti, úklid hraček, hygiena mladších dětí a pitný režim

   8.30 – 9.30

Komunitní kruh, dělení na 2 skupiny -  tělovýchovná chvilka, řízená činnost, činnosti v centrech aktivit

   9.15 – 9.30

Hygiena, přesnídávka – mladší děti

   9.30 – 9.45

Hygiena, přesnídávka – starší děti

   9.30 -11.15

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – mladší děti

  9.45 -11.30

Příprava na pobyt venku, pobyt venku – starší děti

11.30 - 12.00

Hygiena, oběd, čištění zubů, rozchod dětí po obědě domů

12.00 - 12.30

Ukládání dětí na lehátko, poslech pohádky

12.30 - 14.00

Klid na lůžku, spánek, nabízené činnosti pro starší děti

14.00 - 14.30

Převlékání, hygiena, odpolední svačina

14.30– 16.00

Volné hry, činnosti podle přání dětí, individuální činnosti, rozcházení dětí

 

 

Obsah výchovně vzdělávací činnosti:

 

„Krteček bude s námi cestovat, nové věci poznávat.“

Září

„Krteček si bude s námi hrát, o kamarádech povídat a na kole cestovat.“

 

 •  Krteček a kamarádi

 

 •  Můj domov

 

 •  Bezpečnost na cestě

Říjen

„S krtečkem do autobusu sedneme, různé profese poznáme“

 

 • Pracovní profese

 

 • Krteček a zahradník                            

Listopad

„Krteček se autem projíždí, město a vesnici si prohlíží“

 

 • Krteček ve městě

 

 • Krteček na vesnici

 

 • Krteček a zvířátka

Prosinec

„Krteček do tramvaje nasedne, Mikuláš s čertem přisedne a vánoční zvoneček doveze.“

 

 • Mikuláš a čert

 

 • Advent

 

 •  Krteček a Vánoce

Leden

„Krteček za zimou s námi cestuje, s Eskymákem se raduje“

 

 • Krteček a zima

Únor

„S krtečkem do letadla nasedneme, za mořem se ohřejeme.“

 

·        Mořský svět

 

·        Krteček na návštěvě za mořem

Březen

„S krtečkem jsme svět obletěli, různé knihy nakoupili.“

 

 • Moje kniha

Duben

„Krteček raketou letí, z výšky naší Zemi vidí.“

 

 • Země a její kamarádi

 

 • Svátek Země

Květen

„Krteček s námi cestuje, ale také sportuje.“

 

 • Moje tělo

 

 • Krteček sportovec

Červen

„Krteček do létajícího balónu usedá, dětem svátku kytičku dá.“

 

 • Krteček slaví

 

 • Hmyz na louce

 

 • Květiny kolem nás

Červenec, srpen

Krteček už není s námi, zbývá nám jen vzpomínání“                                          

 

 • Krtečkovo cestování

Akce na školní rok 2017/2018 

Září

 • Beseda s PČR Lom – bezpečnost na kole, na cestě do MŠ
 • Informační schůzka pro rodiče
 • Sportovní odpoledne na kole, koloběžce – akce pro rodiče a děti
 • „Příprava budoucích školáků“ – činnosti s nejstaršími dětmi po obědě
 • Sběr papíru – získání finančních prostředků na hračky

Říjen     

 • Návštěva Hornického muzea v Kopistech - akce pro rodiče a děti
 • Úklid školní zahrady a posezení s rodiči u táboráku
 • „Ten dělá to a ten zase tohle“ – akce pro rodiče a děti
 • Divadelní představení – pro děti

 Listopad

 • Cestování tramvají - výlet  do Mostu – doprava ve městě- Aquadrom Most – společná akce pro rodiče a děti
 • Informační den – akce pro rodiče – informace o dětech

  Prosinec

 • Zdobení stromečku
 • Čertovská školka – Den čertíků v MŠ + Mikulášská nadílka
 • Vánoce v MŠ – sváteční posezení u stromečku s nadílkou – pro rodiče a děti
 • Vánoční zpívání – společná akce se ZŠ pro rodiče dětí

  Leden  

 • Výlet na hory – „letíme za zimou“ – sněhové radovánky, návštěva u Eskymáků –  akce pro rodiče a děti
 • Divadelní představení – Ledová královna

   Únor

 • Letíme za moře – akce pro rodiče a děti zaměřena na etniku a zvyky různých národů
 • Divadelní představení

  Březen

 • Návštěva v knihovně
 • Vyrábíme knihu – akce pro rodiče a děti
 • „Do školy se těšíme“ – akce v ZŠ pro budoucí prvňáčky a rodiče
 • Ples školy

 Duben

 • Letíme do vesmíru – návštěva Planetária Most – akce pro děti
 • Hrajeme si s  barvou – Vesmír – akce pro rodiče a děti s výtvarným zaměřením
 • Pálení čarodějnic – společná akce s OÚ Louka u Litvínova pro rodiče a děti
 • Informační den – akce pro rodiče – informace o dětech
 • Den Země - společná akce s rodiči a dětmi – naučná stezka – třídění odpadu

Květen        

 • Den otevřených dveří a Zápis do MŠ
 • Den matek – besídka pro maminky s posezením
 • Cestujeme autobusem – společný výlet s rodiči a dětmi dle přání

 Červen

 • Den dětí v MŠ
 • Zahradní slavnost – vystoupení dětí, loučení s nejstaršími dětmi
 • Cesta za pokladem a Noc v MŠ – akce pro děti – plnění úkolů, společně strávený večer v MŠ

 

 

Starší články

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu