Dokumenty

Řád mateřské školy
  Vypracovala: Jarmila Hejnová, vedoucí učitelka mateřské školy Část 1.  Úvodní ustanovení Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Louka u Litvínova, okres Most, Husova 163, vydává tento školní řád pro Mateřskou školu Louka u Litvínova, Sokolovská 10 v souladu s §30 odst.1 a 3 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), kterým se upravují podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupc

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu