Červen 2012

Hurá domů
Poslední den……snídaně……rozloučení s kravičkami …….oběd….poslední foto a loučení. Ahoj školko v přírodě. Uteklo to je to tak, domů jedem dneska spát. Indiánský týden jsme měli a moc si ho užili. Hodně jsme se dozvěděli a všechno si vyzkoušeli. Teď už je ten praví čas, rodiče indiánsky přivítat. 
Indiánská slavnost
Šaman zlé vyhnal, sluníčko nám přivolal. My jsme rychle ven pospíchali, na odpolední indiánskou slavnost se chystali. Poslední oblečení připravili a pak jsme si ještě i na hřišti pohráli. Odpoledne indiánskou slavnost jsme tancem kolem ohně zahájili, hodně jsme se vydováděli. Dýmku přátelství „vykouřili“, co se nám tu líbilo jsme si povídali. 
Cesta za Šamanem
Hned jak jsme se probudili, trička jsme si ozdobili. Dalo nám to práce moc, ale máme z nich radost. Na dlouhý výlet se vypravili, větrné elektrárny vystopovali. V přírodě se nasvačili a v lese pohráli. Cesta byla daleká, ale nás nic neleká. Všechny kopce jsme zdolali a hodně se unavili. Po odpoledním spánku pohráli jsme si v dětském parku. Dopis jsme tam našli a v něm varování, že další indiáni přišli. Rychle pro čelenky a připravené korále utíkali a území obklíčili. Indiánský tábor přepadli a „
S Lolkem a Bolkem za indiány
„Sluníčko už vstávej, dobré jitro dávej“. Tím jsme začínali dnešní den, neboť venku to bylo jako na podzim. Hustá mlha, silný vítr, déšť a 4stupně.  Proto jsme celé dopoledne strávili v budově, ale nám to vůbec nevadilo. Povídali jsme si o indiánech, jejich zvycích a naučili se „Indiánské sedmero“. Každý indián se pozná nejen podle oblečení, ale také podle čelenky. Tak jsme se pustili do vyrábění. Po náročné práci jsme si zvolili náčelníka a rozdělili do kmenů. Mezi sebou soutěžily kmeny „Dračí
Konečně tady
S rodiči jsme se rozloučili a slzičky cestou žádné nebyly. Všichni jsme se těšili a cestu zdárně přežili.  Všude byly tmavé mraky, mlha jako u Rákosníčka v pohádce, nožem by se dala krájet.  Ale my jsme se nebáli a po indiánské stezce vydali. Po cestě si zazpívali, šedé mraky písničkou rozehnali. Sluníčko se ukázalo, na horách nás přivítalo! Po dobrém obědu přišla na nás dřímota a po spánku na nás čekala dobrota.  Venku jsme si hry zahráli a indiány hledali. Cestu dlouho jsme zdolali, žádné indi

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu