Akce - činnosti

Hrajeme si s pohádkou
1. Hádanky – pohádkové postavy + do jaké pohádky patřím – viz kniha „Hádám, hádáš, hádáme“ 2. Doplňování do dvojice pohádkovou postavu Rumcajs – Manka Křemílek – Vochomůrka Bob – Bobek apod. 3. Dramatizace pohádky - „O řepě“ - „O Budulínkovi“ - „O Červené Karkulce“ - „O Koblížkovi“
Hrajeme si s říkankou
1. dechové cvičení – „Mašina“ -  nádech do kopce š-š-š-š-š-š –                                                výdech z kopce šššššššššššššššššššššš 2.Říkanka  - „Do kopečka“ -    říkanka s pohybem – „šlapání na kole – s obměnami -    říkanka s rytmizací – dupání x tleskání – střídání ve skupinách -    říkanka s míčkem – koulení po nohou ve dvojici -    říkanka – hra na štafetu – verš – slovo- slabika   3. Hrátky s prsty – říkanka „Šel paleček“ postupné střídání prstů – dotyk s palcem  
Hrajeme si s mluvidly
  1.Nácvik správného dýchání - nádech nosem x výdech ústy - nádech musí být do bříška, při nádechu zavřená ústa, nezvedat ramena -  motivační cviky           – „balónek v bříšku“ – leh na zádech, nohy pokrčeny, jednu ruku v týl, druhá položena  na břiše, nádech – nosem do břicha, výdech – ústy ssssss, ruka dotlačí břicho k podložce, 4 - 6x  přerušovaně , na zvířátka – citoslovce zvuků - „mraveneček –  leh ne zádech, pokrčené nohy, ruce pod hlavou, zavřené oči pevně stáhni zadeček“  stažen

 

NAHORU TISK

 Stránky byly vytvořeny v rámci
projektu PROPOJENÁ ŠKOLA
Realizátor projektu